close
دانلود آهنگ جدید

تصویر زنده اندروید

آدرس دسته آدرس دسته
قالب های وبلاگ:

ads
تصویر زنده اندروید الله حوض ابی

تصویر زنده اندروید الله حوض ابی

http://up.eaon.ir/up/ofg/android/livewalp/ALLAH-WATER.jpg


تصویر زنده اندروید الله نام الله به روی حوض ابی افتاده که با تکون خوردن گوشی موج ایجاد میشه خدا: موج دار شدن آب - زیبا اسلامی زندگی می کنند، دیوار کاغذ که به تقلید از اثر آب زندگی می کنند. در لمس در ضربان آب روی صفحه نمایش تشکیل می شود.ادامه مطلب